>> Stredoveké bašty Trnavy opäť ožívajú

Tento blok pre milovníkov histórie či laickú verejnosť priblíži návštevníkom krátky, výstižný a zaujímavý náhľad do obdobia stredoveku (14. – 15. storočie). V dvoch interiéroch bášt mestského hradného opevnenia Trnavy bude prezentovaný stredoveký život, výzbroj a výstroj obrancov mesta spojený s odborným výkladom o samotnom opevnení či stredovekej kuchyni. Blok nebude len klasickou prehliadkou, ale bude možné vidieť i praktické a reálne ukážky boja chladnými zbraňami z obdobia vrcholového a neskorého stredoveku. Pri nočných vstupoch bude celá atmosféra podfarbená svetlami fakieľ či plamienkami lámp.

Sprístupnenie bášt mestského hradného opevnenia, ako i interaktívne ukážky zaujímavých ústrižkov zo života našich predkov, ponúknu divákom jedinečnú možnosť náhľadu do histórie mesta Trnavy. Tento inovatívny spôsob sprostredkuje návštevníkom za 1 hodinu množstvo informácií a vďaka zaujímavým živým vstupom v nich zanechá určite i hlboký a nezabudnuteľný zážitok.

Všetky nápady ako i samotný program tohto projektu bol vytvorený vzájomnou spoluprácou dvoch skupín historického šermu z Trnavy – Trnavským Šermiarskym Cechom a Kompániou trnavských žoldnierov.